Logo Home   Documents and Lists   Create   Site Settings   Help   
Icon
Educational in service training - VSKO
Subscription activity
   
Edit Edit Response
|
Delete Delete Response
|
Alert Me
|
Go Back to Survey
Dear participant,

Thank you for your interest in our international courses. This form is the only way to subscribe. When you receive our confirmation, your registration is completed.

Kind regards,

The conference organisers

1. Surname:
ha
2. (first) name (as mentioned on your passport):
toan
3. Gender:
Male
4. Date of birth:
12/9/1990
5. Organisation (name and number for Flemish schools):
gamehot24h
6.  Street and number:
ha noi
7. Postal code & city:
ha noi
8. Country:
viet nam
9. Function in the organisation / profession:
gamehot24h
10. Contact e-mail:
toantoanha09122000@gmail.com
11. Contact e-mail again for verification:
toantoanha09122000@gmail.com
12. Name and address to be mentioned on the invoice:
Lulu Đấu Trường Chân Lý mùa 3
Hướng dẫn cách chơi Lulu ĐTCL Mùa 3 và Cách lên đồ Lulu Đấu Trường Chân Lý cho mùa 3 từ a-z. Cập nhật cách lên đồ ghép trang bị Lulu đấu trường chân lý mùa 3 trong DTCL 10.6 mới mạnh nhất.
Lulu đấu trường chân lý mùa 3 khá giống Lulu dtcl mùa 2, tộc và hệ Lulu trong đấu trường chân lý mùa giải 3 cùng với cách lên đồ Lulu dtcl cũng sẽ được cập nhật mới nhất trong bài viết này.
Chủ đề: Lulu đtcl mùa 3
Thông tin tướng Lulu đấu trường chân lý mùa 3
Giá Lulu ĐTCL có giá 5 vàng
Tộc Lulu dtcl thuộc tộc Celestial – Vũ Trụ
Hệ Lulu dtcl thuộc hệ Mystic – Bí Ẩn
Thông số của Lulu Đấu trường chân lý mùa 3
Kỹ năng Lulu đấu trường chân lý mùa 3
Kỹ năng Lulu đấu trường chân lý mùa 3 là Kỹ năng: Biến Hóa. Lulu niệm phép lên 2 / 3 / 12 kẻ thù gần nhất, khiến chúng không thể tấn công hay dùng chiêu trong 4 giây. Kẻ địch dính hiệu ứng nhận thêm 5% / 10% / 25% sát thương.
Trang bị ghép đồ Lulu dtcl mùa 3
Cách lên đồ Lulu Đấu trường chân lý mùa 3 tương đối dễ dàng và dưới đây là cách ghép đồ trang bị cho Lulu dtcl mùa 3.
Kiếm BF + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần
Cung gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo
Kiếm BF + Nước mắt nữ thần
13. Special diet?:
No
13.a. If you have a special diet, please indicate which one::
13.b. If you have special requirements, please mention them here.:
14. Date of arrival:
12/8/2020
15. Date of departure:
12/8/2020
16. I want to stay in:
a double room
17. I confirm my registration. (Go to the top and press Save and close):
No
 
Created at 4/14/2020 2:11 AM by ***
Last modified at 4/14/2020 2:11 AM by ***