Logo Home   Documents and Lists   Create   Site Settings   Help   
Icon
Educational in service training - VSKO
Subscription activity
   
Edit Edit Response
|
Delete Delete Response
|
Alert Me
|
Go Back to Survey
Dear participant,

Thank you for your interest in our international courses. This form is the only way to subscribe. When you receive our confirmation, your registration is completed.

Kind regards,

The conference organisers

1. Surname:
trungtamtienghanhanbee
2. (first) name (as mentioned on your passport):
trungtamtienghanhanbee
3. Gender:
Female
4. Date of birth:
2/2/1990
5. Organisation (name and number for Flemish schools):
https://www.hanbeeviet.edu.vn
6.  Street and number:
294 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
7. Postal code & city:
Đà Nẵng
8. Country:
Việt Nam
9. Function in the organisation / profession:
Việt Nam
10. Contact e-mail:
tienghanhanbee@gmail.com
11. Contact e-mail again for verification:
tienghanhanbee@gmail.com
12. Name and address to be mentioned on the invoice:
Trên hết là tìm bạn luyện nói cùng, có thể là bạn học, có thể là chính giáo viên, hoặc mạng xã hội giờ rẩ phát triển, có thể kết bạn ở bất kì đâu, có thể tìm kiếm một ngườu bạn cùng sở thích để tiện trao đổi thông tin và cả hai đều hào hứng với việc trao đổi thông tin, buộc bạn phải mở oojgn vốn từ và phát âm chuẩn để đối phương có thể hiểu được, và bản thân người bạn Hàn Quốc của bạn cũng sẽ là một người thầy hết sức thiết thực sẽ hỗ trợ bạn đắc lực trong việc cập nhật kiến thức về tiếng Hàn. Vấn đề lo lắng đến việc học môn tiếng Hàn Quốc cho bản thân rất dể được tư vấn gồm cách rèn luyện riêng biệt của Trung tâm, nhanh chóng giúp anh chị hiểu được vì có người giảng dạy có đi dạy nhiều năm về tiếng Hàn Quốc và Việt cùng với đó dạy cho tôi đã có thể tháu hiểu từng chi tiết”, ”việc quan tâm làm giờ trước, trong giờ học, nhất định rất dể dần dần hiểu được, nói được, sử dụng được”, kiến thức học tập của quan tâm đàm thoại, ghi nhớ ngữ pháp đã học gồm thầy cô bằng các bài nghe, nói thực tại với giáo viên ”.
Vô số khó khăn về việc học môn tiếng Hàn Quốc cho mình sẽ được hổ trợ với phong cách tư duy đặc thù của Văn phòng, rất dể hổ trợ bạn hiểu được vì có thầy giáo có phương pháp sư phạm về tiếng Hàn và tiếng Việt song song giảng dạy làm tôi đã có thể hiểu từng chút một”, ”việc chú trọng thực hành bài cũ, trong giờ học, đảm bảo rất dể từ từ hiểu được, nói được, dùng được”, phương pháp học của chủ yếu giao tiếp, ghi nhớ văn phạm từng học với giáo viên bằng các bài đàm thoại thực tiễn với thầy giáo ”. Vấn đề lo lắng đến việc học môn tiếng Hàn Quốc cho mình rất dể được tư vấn với cách rèn luyện riêng biệt của Trung tâm, nhanh chóng giúp bạn hiểu được vì có người dạy có kinh nghiệm về tiếng Hàn Quốc và Việt song song giảng dạy cho tôi đã có thể hiểu từng chi tiết”, ”việc quan tâm làm giờ trước, trong giờ học, nhất định rất dể dần dần hiểu được, nói được, sử dụng được”, chương trình học tập của quan tâm giao tiếp, ghi nhớ văn phạm đã học với giáo viên bằng các bài đàm thoại thực tại với giáo viên ”. Mỗi bạn du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc bắt đầu từ học tiếng đều có những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng sẽ luôn có chung một mục tiêu là học tập thật tốt để xứng đáng với những gì mà bản thân và gia đình đã đầu tư. Hàn Quốc Ngày Nay hy vọng nhận được nhiều bài viết chia sẻ của các bạn về những thành công, thất bại của mình trong bước đầu làm quen và thích nghi trên đất Hàn.
Xem thêm: Lớp luyện nghe nói Tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc
13. Special diet?:
No
13.a. If you have a special diet, please indicate which one::
13.b. If you have special requirements, please mention them here.:
14. Date of arrival:
3/12/2019
15. Date of departure:
16. I want to stay in:
a single room
17. I confirm my registration. (Go to the top and press Save and close):
Yes
 
Created at 12/5/2019 8:55 AM by ***
Last modified at 12/5/2019 8:55 AM by ***